Tarieven en Vergoedingen

Ik ben vrijgevestigd en heb geen individuele contracten afgesloten met verzekeraars, maar doordat ik ben aangesloten bij SpecialistenNet Psychologie kan ik, indien van toepassing, wel verzekerde zorg bieden. In gezamenlijk overleg streef ik doorgaans naar kortdurende ondersteuning. Veel voorkomende klachten zijn in een kort traject goed te behandelen, maar bij ernstige problematiek kan ik via specialistische GGZ ook langere trajecten aanbieden.

Ik werk volgens de beroepscode en kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Cliëntgegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht.

Wordt een sessie vergoed?

Indien u daarvoor in aanmerking komt kunt u mijn facturen eventueel in mindering brengen op uw aangifte inkomstenbelasting, bij ‘buitengewone lasten’. Hulp bij problemen op het gebied van werk of relatie wordt niet vergoed, bij geen enkele psycholoog. Dit valt onder de onverzekerde psychologische zorg.

Mocht u tóch voorkeur hebben om uw consulten via de zorgverzekeraar te laten lopen en zo mogelijk voor vergoeding in aanmerking te komen, dan kan dat.
Als franchisenemer van SpecialistenNet Psychologie kan ik u aanmelden bij het overgrote deel van de zorgverzekeraars binnen Nederland. Dan vallen de door mij geleverde diensten gewoon onder de vergoedingsmogelijkheden. De voorwaarden voor vergoeding verschillen vaak per verzekeraar, raadpleeg uw zorgverzekering vóór de intake. Over het algemeen geldt dat verzekeraars de behandeling slechts vergoeden, als er sprake is van een complexe aandoening en dus van een DSM diagnose (psychiatrisch handboek) waarvoor u bij het eerste consult een verwijsbrief van uw huisarts dient te overleggen. Vergoedingen gaan dan eerst af van uw eigen risico. U betaalt dit bedrag zelf en eventueel uit een vrijwillig hoger eigen risico.

Wat is het tarief?

De duur van zowel een individuele als een relatietherapie sessie (of intake) is ca. 1 uur. De vergoeding voor een sessie bedraagt €95,00. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts, tenzij u kiest om het zorgtraject via de verzekeraar te laten lopen (zie hierboven). Voor zakelijke dienstverlening, coaching en relatietherapie ben ik verplicht om btw in rekening te brengen. Over het algemeen heb ik een korte wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek. Ga naar het contactformulier voor het maken van een afspraak. Aanmelden kan ook per telefoon 06-233 608 24 of voor meer informatie over een persoonlijk gesprek. Mocht ik tijdens consulten de telefoon niet beantwoorden spreek deze gerust in of zend een (sms)bericht. Ik beantwoord deze normaliter binnen twee werkdagen.

Hoe gaat de betaling?

Aan het eind van de maand ontvangt u van mij een verzamelfactuur met daarop alle sessies die u die maand hebt gehad. Deze dient u aan mij rechtstreeks te voldoen. Betaling van verzekerde zorg wordt afgehandeld door uw verzekeringsmaatschappij en zij bepalen daarbij ook de hoogte van het tarief.