Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens de intake verkennen we samen de klachten, de hulpvraag en bespreken we het doel waaraan we gaan werken en welke behandelingen we hiervoor kunnen inzetten. Mijn aanpak is gebaseerd op gelijkwaardigheid en een hoge betrokkenheid. U als cliënt staat centraal, waarbij ik slechts een tijdje naast u met u oploop. Mijn voorkeur daarbij is om samen als team te werken aan een oplossing voor uw klachten en waar mogelijk inzicht te vergroten. Ik hecht veel waarde aan een persoonlijke klik omdat onderzoek uitgewezen heeft dat dit de basis is voor een succesvol behandelingstraject. Dit traject is bij voorkeur op maat gemaakt en persoonlijk. De sessies zijn vrijblijvend: u kunt ten alle tijde beslissen of u de therapie wilt stoppen of laten doorgaan.

Behandelingen

Ik richt mij voornamelijk op jong volwassenen, ouderen en volwassenen. De behandeling is resultaat- en klachtgericht, dus met oog voor de specifieke wensen van de cliënt. Samen kijken we naar het heden en toekomst, desgewenst ook naar het verleden. Ondanks mijn laagdrempelige en toegankelijke manier van werken, werk ik volgens wetenschappelijk effectief bewezen methoden. En streef ik een hoge mate van kwaliteit en klantgerichtheid na. Mocht u toch klachten hebben dan sta ik hier professioneel voor open en kunt u deze altijd met mij bespreken.

Als relatietherapeut EFT ben ik verder aangesloten bij Stichting EFT Nederland. Tevens ben ik gecertificeerd behandelaar EMDR voor enkelvoudige en complexe trauma’s (dit valt onder traumabehandeling en is een procedure die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken) en beschik ik over een basisaantekening psychodiagnostiek. Verder ben ik gecertificeerd behandelaar ACT (gedragstherapie gebruikmakend van o.a. acceptatie en aandachtsgerichte oefeningen zoals mindfulness) en MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy).

Ik maak gebruik van diverse therapeutische technieken en behandelvormen, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie-CGT,  Emotionally Focused Therapy-EFT, Acceptance and Commitment Therapy-ACT, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing-EMDR procedures, MBCT, socratisch motiveren of combinaties hiervan.

Therapievormen

Cognitieve gedragstherapie vertrekt vanuit de visie dat problemen vaak worden veroorzaakt door de gedachten van de persoon. De beleving, ervaring, gedrag, gedachten en emoties worden voor een groot deel bepaald door wat of hoe je denkt. Door de manier van denken te veranderen is het mogelijk om gedragingen te veranderen, psychologische problemen aan te pakken en de invloed van emoties of je beleving te veranderen. Een model dat wordt gebruikt is het ABC-model of het G-model waarin men zegt dat er A. een gebeurtenis is, B. een gedachte of gedrag is en C. een gevoel volgt. De gebeurtenis is objectief, wanneer de subjectieve gedachte of gedrag verandert, zal ook het subjectieve gevoel veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is ontwikkelt door psycholoog Aaron Beck en Albert Ellis (RET). Bij de klassieke gedragstherapie richt men zich op de invloed van het gedrag op het voelen. Bij cognitieve gedragstherapie staat de invloed van gedachten centraal, maar ook wordt er gewerkt met het belang van het gedrag.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is het verhogen van het bewustzijn van je eigen gedachtepatronen en inzicht te krijgen in welke gedachten problemen geven, stress geven, negatieve patronen in stand houden ed. Wanneer dit inzicht bereikt is, wordt er gewerkt aan het integreren van positieve gedachtevorming . De cognitief gedragstherapeut onderzoekt samen met de cliënt of de negatieve of irreële manier van denken wel helemaal correct is. Samen wordt er op zoek gegaan naar een effectievere en meer realistische manier van denken. Hiervoor gebruikt de therapeut specifieke methodes en oefeningen.

Emotion-focused therapy is gericht op het aanbrengen van veranderingen in emoties door emoties. Bij deze vorm van therapie staat centraal dat emoties flexibel zijn, waardoor ze goed behandeld kunnen worden. Vastgelopen patronen worden aangepakt en omgevormd tot constructieve reacties. Emotion-focused therapy wordt vooral gebruikt als relatietherapie of gezinstherapie.

EFT is er voor elk (echt)paar. Met EFT los je samen relatieproblemen op en is bewezen effectief. Deze vorm van relatietherapie richt zich op emoties. Praten over emoties kan lastig zijn – je hoeft dit niet al te kunnen!
Uit onderzoek blijkt dat EFT zeer goed werkt bij het type ‘stille wateren, diepe gronden’.

  1. Jullie leren je patroon herkennen en begrijpen.
  2. Jullie benoemen angsten en behoeftes.
  3. Uit jullie patroon: hulp, steun & begrip DURVEN vragen.
ACT is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Bij ACT richt de cliënt zich op het accepteren van emoties, gedachten en ervaringen die niet meteen te veranderen zijn. Ze worden gezien als een onvermijdelijk deel van het leven in plaats van een symptoom van een problematiek. De focus ligt op het aanvaarden en niet op het bestrijden van symptomen. Daarom leren mensen bij ACT om bewust te  handelen naar hun waarden en zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.
In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde ‘randomized controlled trials’ en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT is ook effectief bij het verbeteren van sportprestaties bij ‘normale’ mensen en bij het stoppen met roken.
ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gebaseerd op een taaltheorie, de Relational Frame Theory (RFT). ACT is verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, zoals dialectische gedragstherapie (Linehan), aandachtsgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), gedragsactivatie en functionele analytische therapie (FAP). ACT werkt veel met aandachtsgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsoefeningen, metaforen, de therapeutische relatie en humor.
De door Francine Shapiro ontwikkelde behandelingsmethode EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Therapeuten passen EMDR ook toe om disfunctionele toekomstgedachten functioneler te maken.

EMDR is effectief bij post traumatische stressstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten als faalangst, spanningen, somberheid en burn-out. Het is vooraf moeilijk te bepalen hoeveel sessies nodig zijn om een gewenst effect te bereiken. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen geen PTSS meer heeft na drie EMDR-sessies van 90 minuten.

Men veronderstelt dat duale aandacht de effectiviteit van EMDR deels verklaart. Duale aandacht is het aandacht geven aan de nare herinnering en tegelijkertijd aan een afleidende stimulus. Meestal bestaat de afleiding uit het maken van oogbewegingen. Maar soms ook uit het luisteren naar geluidjes in een koptelefoon, of het ontvangen van zachte aanrakingen afwisselend op de rug van de rechter- en linkerhand.
De cliënt neemt de nare herinnering in gedachten. Dan maakt de therapeut gedurende 20 seconden met zijn vingers horizontale bewegingen. De cliënt volgt met zijn ogen deze bewegingen. Vervolgens neemt de cliënt een rustige ademteug in en uit en meldt wat hij ervaart. Dan laat de therapeut de cliënt weer oogbewegingen maken. Zo verwerkt de cliënt allerlei aspecten van de herinnering. Eventueel kan bij oogklachten EMDR ook effectief toegediend worden via een hoofdtelefoon met tikkende geluidsbestanden of via het afwisselend aanraken van de armen.

Mindfulness lijkt tegenwoordig wel een modewoord te zijn. Al duizenden jaren weten mensen dat we door middel van meditatietechnieken ons brein kunnen oefenen om anders te focussen. In een notendop is het als volgt uit te leggen: ons brein is geëvolueerd om te denken, te plannen, problemen op te lossen. We piekeren over zaken in de toekomst of wat al gebeurd is. Soms doen we zelfs beiden tegelijk. Deze automatisch optredende patronen kunnen leiden tot angsten en neerslachtigheid. Al dit gepieker onttrekt onze aandacht eigenlijk voortdurend uit het nu – het huidige moment waarin we leven.

Velen van ons weten dat onze strategie om alsmaar zaken te willen op te lossen en te veranderen niet het gewenste resultaat van minder stress, gepieker of nare gevoelens oplevert. Integendeel, we merken dat we steeds verder van dat resultaat verwijderd raken. Door meditatie kan iedereen leren om uit deze doe-stand te stappen. In de doe-stand ben je gericht op resultaat. Bij mediteren oefen je jezelf in aandacht. Je schakelt over van de doe-stand naar de zijn-stand. In de zijn-stand ben je gericht op dit moment. Zonder verwachtingen, zonder iets te willen bereiken of presteren.