Kwaliteit

Om de kwaliteit op hoog niveau te houden volg ik met grote regelmaat symposia, congressen, workshops en (verdiepings)trainingen. Verder participeer ik in diverse supervisie-/intervisiegroepen met collega’s. Onafhankelijke waarderingen van cliënten kunt u vinden op de site van Zorgkaart Nederland.

Registraties/opleidingen

Ingeschreven bij onderstaande organisaties en/of behaalde kwalificaties:

AGB code: 94-102652
KVK-nummer: 65708687
BTW-nummer: NL001714000B80
Psychologie MSc, Levenslooppsychologie, Open Universiteit
Psycholoog NIP
Aangesloten bij SpecialistenNet Consultancy (SNC)
Basisaantekening Psychodiagnostiek, BAPD
Therapeut Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
Relatietherapeut Emotionally Focused Therapy (EFT)
Therapeut Houd me Vast (EFT)
Therapeut Schematherapie
Psychogerontologie, OU
Coaching Psychologisch Perspectief, OU
Conflicthantering en Mediation, OU
Seksuologie, OU
Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken, OU
EMDR (traumatherapie) advanced geschoold, EMDR Centrum
EMDR Supervisor
Acceptance and Commitment Therapy (contextuele gedragstherapie), basis- en verdiepingstraining, ACT Centrum
Managementtraining, ISW

Beroepscode

Als psycholoog ben ik gebonden aan regels die staan in de beroepscode voor psychologen (2015) en de privacywet. De code biedt een leidraad voor het beroepsmatig handelen en is een belangrijk kwaliteitsinstrument. Dit betekent onder andere dat cliëntgegevens vertrouwelijk worden behandeld en ik mij aan de geheimhoudingsplicht houd. Verder betekent dit voor u dat ik alleen met uw toestemming contact zoek met andere behandelaars en uw persoonlijke gegevens niet worden afgestaan aan derden. Uw gegevens worden bewaard in een dossier en u heeft recht om dit dossier in te zien. Dossiers dienen in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard te worden. Het dossier kan, indien gewenst, bij schriftelijke aanvraag vernietigd worden.

Privacy verklaring

Op basis van de zorgwet zijn uw persoons- en contactgegevens opgeslagen in ons beveiligde cliëntensysteem. Het computersysteem is beveiligd conform de laatste inzichten en voldoet aan de wetgeving. U hebt het recht om, wanneer u dit wilt, uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of uw gegevens zelf te ontvangen voor overdracht. U heeft ook het recht om in het geheel uit het systeem verwijderd te worden. U kunt hiervoor op ieder moment een schriftelijke aanvraag indienen.
De vastgelegde contactgegevens zijn nodig om contact met u te onderhouden. Geboortedatum en adres slaan wij op om u beter te kunnen identificeren in ons systeem. Verslagen deel ik enkel na uw expliciete toestemming en bevatten geen vertrouwelijke medische gegevens. Optioneel kan, na uw akkoord, een (bedrijfs)arts vallend onder het medisch beroepsgeheim een separaat verslag ontvangen met medische gegevens. Ook worden de sessiedata bijgehouden om het verloop van het behandeltraject te volgen. Verder kunnen er testen bij u worden afgenomen. Deze testinformatie heb ik nodig voor een goede begeleiding en tevens voor uw eigen inzicht. De testresultaten worden ook in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Mocht u vragen hebben over uw privacy of begeleiding dan informeer ik u graag verder. Als u een mailadres geeft dan zal ik dat gebruiken voor alle correspondentie. Indien dit mailadres niet veilig genoeg is voor u, dan verneem ik graag op welk (mail)adres u uw correspondentie wenst te ontvangen.