De weg naar een psycholoog

ENGELS

… is voor velen niet een vanzelfsprekende. Bij blessures gaan we naar een fysiotherapeut en bij gebitsklachten naar de tandarts. Toch  is er vaak moed nodig om hulp te zoeken van een psycholoog. Als we bijvoorbeeld bij een persoonlijk dilemma een onafhankelijk advies willen, vastlopen in relaties met anderen, vragen hebben omtrent een overgang naar een andere levensfase of klachten hebben die ons hinderen in het dagelijks leven. Die hogere drempel zou niet nodig moeten zijn.  Iedereen wil een vol leven leiden dat de moeite waard is. Hulp vragen is juist een logische stap en een teken van kracht.

Kennis maken

Ik ben Drs. Carmen Pizarro González (1964) en ik houd als vrijgevestigde psycholoog onder andere praktijk in Leidschendam-Voorburg en in Delft. Na aanvankelijk in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, waarbij ik als kleine zelfstandige ook vele jaren het moederschap combineerde met de dienstverlening voor midden- en klein bedrijf, heb ik uiteindelijk bewust het roer omgegooid.

Levenslooppsychologie

Na het behalen van mijn doctoraal als psycholoog, met specialisatie levenslooppsychologie en aanvullingen in de klinische- en gezondheidspsychologie, ben ik voor mezelf begonnen. In de praktijk van alle dag blijkt nu een andere persoonlijke combinatie heel goed te werken: de nodige levenservaring aangevuld met mijn wetenschappelijk- en theoretische kennis.
Dit betekent voor u een persoonlijke en professionele benadering bij uw klachten. Waarbij ik streef om, samen met uw inbreng, de klachten beheersbaar te maken en waar mogelijk te laten verdwijnen. De levenslooppsychologie gaat ervan uit dat mensen zich een leven lang door ontwikkelen zowel lichamelijk als geestelijk. Tijdens ons volwassenen leven doorlopen we vele levensfasen die telkens weer een aanpassing van ons vergen. Veranderingen in vriendschappen en relaties, afronden van opleidingen, carrièrevraagstukken, de komst van een kind maar ook het verlaten van het ouderlijk huis, rouw om afscheid van baan, dierbaren en gezondheid – bij u zelf en de mantelzorgers, aanpassen aan de veroudering, bewustwording sterfelijkheid, kortom reflectie rondom levensvragen. Mensen kunnen in bepaalde fase van hun leven het even moeilijk hebben. Met zichzelf of met anderen. Soms heeft u onafhankelijk advies nodig om de balans weer te herstellen. Die persoonlijke en deskundige hulp van een psycholoog kan net die steun zijn om weer op eigen kracht verder te gaan.

Positieve psychologie

Van klacht naar kracht, aldus het uitgangspunt van de positieve psychologie. De positieve psychologie legt niet de nadruk op een ziektebeeld, maar op uw eigen krachten en probeert die mogelijk verder uit te bouwen.  Zo komt de ervaren belasting in balans met uw belastbaarheid.  Door juist te werken aan iemands sterke punten, in plaats van de nadruk te leggen op problemen, is er weer ruimte voor persoonlijke groei. Een misverstand is dat positieve psychologie alleen over positieve zaken gaat. Ze houdt zich ook bezig met hoe we omgaan met lijden en tegenslag, waarin competenties als compassie en veerkracht centraal staan.

Hulpvragen, klachten

Voor heel wat problemen kun je bij Psychologie Praktijk Pizarro terecht. Ik geef een aantal voorbeelden.

Mogelijke hulpvragen:

 • Vastlopen in relaties, gezin, werk, zichzelf
 • Rouwverwerking bij verlies van een dierbare, gezondheid, baan
 • Verwerkingsproblemen bij trauma, scheiding, chronische aandoeningen
 • Levensfasevragen
 • Seniorenklachten, mantelzorgproblematiek
 • Angst en paniekaanvallen
 • Overmatig piekeren en twijfelen
 • Concentratie- en/of aandachtsproblemen
 • Somberheid, stemmingswisselingen of depressieve klachten
 • Spanningsklachten, overspanning, burn-out, stress
 • Keuzeproblemen bij studie of werk
 • Assertiviteitsproblemen
 • Moeite met hanteren van emoties
 • Onvoldoende zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, perfectionisme
 • Relationele of seksuele problemen
 • Slaapmoeilijkheden
‘Het contact voelt goed en ik zou niet willen wisselen van therapeut…’
A.v.S.
‘Voor het eerst in mijn leven durf ik alles te vertellen….’
E.M.
‘De gesprekken hebben me inzicht gegeven en ik voel me veel sterker, ik kan verder….’
J.R.