Tarieven en Vergoedingen

Ik ben vrijgevestigd en heb geen individuele contracten afgesloten met verzekeraars, maar doordat ik ben aangesloten bij Praktijk InTeam kan ik, indien van toepassing, verzekerde specialistische GGZ ondersteuning bieden.

Ik werk volgens de beroepscode en kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Cliëntgegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht.

Wordt een sessie vergoed?

Indien u daarvoor in aanmerking komt kunt u mijn facturen eventueel in mindering brengen op uw aangifte inkomstenbelasting, bij ‘buitengewone lasten’. Hulp bij problemen op het gebied van werk of relatie wordt niet vergoed, bij geen enkele psycholoog. Dit valt onder de onverzekerde psychologische zorg.

Mocht u tóch voorkeur hebben om uw consulten via de zorgverzekeraar te laten lopen en zo mogelijk voor vergoeding in aanmerking te komen, dan kan dat.
Doordat ik ben aangesloten bij Praktijk InTeam kan ik u aanmelden bij het overgrote deel van de zorgverzekeraars binnen Nederland. Dan vallen de door mij geleverde diensten gewoon onder de vergoedingsmogelijkheden. De voorwaarden voor vergoeding verschillen vaak per verzekeraar, raadpleeg uw zorgverzekering vóór de intake. Over het algemeen geldt dat verzekeraars de behandeling slechts vergoeden, als er sprake is van een complexe aandoening en dus van een DSM diagnose (psychiatrisch handboek) waarvoor u voor het eerste consult een verwijsbrief van uw huisarts dient te overleggen. Vergoedingen gaan dan eerst af van uw eigen risico. U betaalt dit bedrag zelf en eventueel uit een vrijwillig hoger eigen risico.

Hoe gaat de vergoeding in zijn werk?

Aan het eind van de behandeling dient Praktijk InTeam een declaratie in bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor dient u bij de start een akte van cessie te ondertekenen. Uw behandeling wordt niet helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar omdat wij geen contracten afsluiten met verzekeraars. Echter het ontbrekende deel van de vergoeding wordt niet bij u in rekening gebracht. U dient de specificatie die u van uw zorgverzekeraar ontvangt betreffende de behandeling te overleggen zodat er nagegaan kan worden of er wel of geen eigen risico ingehouden is.

Indien u bent verzekerd bij Menzis of CZ

Deze zorgverzekeraars accepteren helaas geen acte van cessie meer. Dit betekent voor u het volgende:

Na afloop van de behandeling ontvangt u van Praktijk InTeam rechtstreeks de factuur. Het factuur bedrag wordt berekend aan de hand van door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarieven. Wij vragen u deze factuur direct te declareren bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal de factuur controleren en aan u uitkeren onder eventuele aftrek van het wettelijk eigen risico. Afhankelijk van uw polis en verzekeraar kan de uitkering lager zijn dan het factuurbedrag. Desondanks hoeft u niet meer te betalen dan de daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding plus een eventueel ingehouden eigen risico.

Wat is het tarief?

De duur van zowel een individuele als een relatietherapie sessie (of intake) is ca. 1 uur. De vergoeding voor een sessie bedraagt €95,00 exclusief BTW. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts, tenzij u kiest om het zorgtraject via de verzekeraar te laten lopen (zie hierboven). Voor zakelijke dienstverlening, coaching en relatietherapie ben ik verplicht om 21% btw in rekening te brengen. Ga naar het contactformulier voor het maken van een afspraak. U kunt daar ook zien of er een eventuele wachttijd is. Ik beantwoord berichten die u stuurt via het contactformulier normaliter binnen twee werkdagen.

Hoe gaat de betaling?

Aan het eind van de maand ontvangt u van mij een verzamelfactuur met daarop alle sessies die u die maand hebt gehad. Deze dient u aan mij rechtstreeks te voldoen. Betaling van verzekerde zorg wordt afgehandeld zoals hierboven beschreven.