Trauma of Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

We ervaren allemaal wel eens nare dingen. Maar als die ene nare gebeurtenis uw dagelijks leven gaat beheersen en het u erg in de weg zit, dan spreken we eerder over een trauma of een post traumatische stress stoornis. Bij een trauma worden de akelige beelden herhaaldelijk herbeleefd, u piekert erover, u voelt zich gespannen en u gaat plaatsen, situaties, zaken vermijden om maar niet aan het trauma herinnerd te worden. Het gaat van kwaad tot erger. Het wordt over de tijd veel meer dan zomaar een nare ervaring. De angst beïnvloedt uw leven, en die van de mensen om u heen, dan op een negatieve manier.

Bij Psychologie Praktijk Pizarro wordt u de mogelijkheid aangeboden om de invloed van die grote en kleine enkelvoudige trauma’s op een snelle en redelijk eenvoudige manier te verminderen. Dit gebeurd door middel van EMDR (‘eye movement desensitization and reprocessing’, Shapiro 1995). In EMDR haalt u het beeld van de traumatische gebeurtenis voor de geest waarna we er even over praten, vervolgens volgt u met uw ogen mijn vinger. Dit bevordert het verwerkingsproces. Iedereen kan het en u hoeft zelf niets te proberen, er is geen goede of foute manier. Voor cliënten met oogproblemen of epilepsie kan EMDR ook via een hoofdtelefoon met geluiden aangeboden worden. Eventueel kunnen beide handruggen aangeraakt worden bij gehoorproblemen.

Na één of enkele sessies is over het algemeen de intensiteit van het trauma al verminderd. De herinnering blijft maar het geeft minder nare gevoelens. Hierdoor neemt de invloed van het trauma op uw leven af. We beschikken allemaal over het vermogen om nare niet verwerkte herinneringen alsnog te verwerken. Eerder onderzoek toonde aan dat Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen vermindert, maar het werkingsmechanisme bleef onduidelijk. Dat heeft onderzoeker Linda de Voogd van het Radboudumc nu opgehelderd. Zij vergeleek de afgelopen jaren voor haar promotieonderzoek de hersenactiviteit tijdens het maken van simpele oogbewegingen met de hersenactiviteit in rust. Ze ontdekte dat wanneer je oogbewegingen maakt, een specifiek hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen, de amygdala, onderdrukt wordt. Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen worden, vergeten. Grote onderzoeken tonen verder aan dat traumagerichte cognitieve gedragstherapie, CGT samen met EMDR de meest effectieve aanpak is. Zelfs effectiever dan medicijnen alleen.